Động tiên

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Hai 22, 2010

Nghe nói động trời mở giữa đông

ào ào quân tử kéo nhau trông

Cổng lên dòng nước re re chảy

Đá ngọc khe tiên lấp lánh hồng

Vua tôi níu lấy hai gò đá

Đường trủng lâu ngày lắm cỏ rong

Các hạ từ từ mà bám nhé

Vội vàng chi vậy trẹo đôi bồng

Last modified on Tháng Mười 7, 2011

Categories: Thơ vui
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply