Võ Tấc Thiên mất cá giống

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Một 11, 2010

Chong đèn một bóng đợi đêm thâu

Chớ biết canh hai chàng lẫn đâu?

Bể cạn con trầu toan nhảy mất

Quân nô canh cánh đợi mé rào.

Bay đâu! Bắt lấy loài gieo giống.

Thưởng lớn, anh em cố lên nào

Trống đáy, bể bà nôm thiếu cá

Đòn roi sinh tử xuống lệnh mau.


Last modified on Tháng Mười Một 22, 2010

Categories: Thơ vui
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply