Thơ tình: Thu lạnh

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Một 11, 2010

Đêm thu khắc lậu đếm canh tàn

Mây gió ngoài vườn ánh trăng trong

Rọi bóng tùng dương lay động nhẹ

Xa xa gà gáy giục nước ròng.

Long đong phận nữ nằm nghiêng ngửa

Chép miệng thương thân lạnh ngõ lòng

Bạc phận hồng nhan  phồn hoa lẻ

Ngày xưa biêt thế nhận đóa hồng.


Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ tình, Thơ vui
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply