Thơ tình: Ngọn đông phong

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Một 13, 2010

Nhờ ai ngăn lấy ngọn gió đông?

Nắm giữ vườn tiên mấy cánh hồng,

Xuân đến em về trao lời hẹn

Màu hoa ta sợ rụi trước đông.

Hương xưa dáng én lùa qua ngõ

trăng gió mừng ai vẫn chưa chồng

Đêm xuống thư tình anh gõ cửa

Vườn xuân đôi bóng nụ reo bông.


Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply