Thơ tình: Lời gió

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Một 13, 2010

Câu thơ nên vợ nên duyên!

Chàng đừng khen nữa mà thuyền lắc lư.

Em về bên ấy có dư,

Vườn anh đầy bướm bao chừ tới em

Tích xưa các cụ có kìm

Thà trôi bể cạn, chứ chìm biển sâu

Em nào muốn chuổi ngọc châu

Một đôi nhẫn cỏ mâm trầu mà thôi

Nhớ đừng chẻ lá thêm vôi

Ngày sau có nợ, hoa trôi gặp bèo.

Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply