Yếu vía

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười 22, 2010

*****

Hiên nhà thánh thót giọt mưa rơi

Xanh um cổ thụ đứng giữa trời

Xám xịt màn mây treo mắt phượng

Sấm đánh bên hè sợ vả hơi.

Lối quen đình cổ nằm trơ đấy

Cổng bạc màu vôi đến mấy đời

Lá rụng bay bay hồn cổ cựu

Bớ chồng đâu hởi! Chớ giởn chơi!


Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ vui
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply