Trăng khuay

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười 22, 2010

***

Nợ nhà, nợ nước, hay nợ ai?

Sao còn nằm đấy giữa canh hai?

Giáp mặt anh hào không chút thẹn,

Đẹp thì có đấy mà chưa say.(1)

Một tháng đôi lần mong hứng gió(2)

Vui chung trần thế được mấy ngày

Đêm nay người thấy ta rực rở

Chắc gì còn gặp lại sáng mai.


Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ vui
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply