Tuổi học trò

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười 22, 2010


Con ong nho nhỏ

Nụ hồng xinh xinh

Chứa gì trong đó?

Con ong rập rình.

Nằm trên cành nhỏ

Mấy chiếc lá non

Gió vế trước ngõ

Con ong mất hồn.


Last modified on Tháng Mười Một 25, 2010

Categories: Thơ vui
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply