Sắc đông

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười 22, 2010

Hạ hãy về đi phá sắc buồn

Mưa gió mùa này vẫn thế luôn

Giọng ve trông mãi bên tán phượng

Lá trúc re re hạt mưa phùn.

Chiều treo ánh lửa se se ấm

Ngụm trà thạch thảo dịu tiết xuân

Mấy cánh mai vàng lơ thơ nhảy

Cũng vội vàng rơi chiều cuối tuần.

Lối ngọ bên nhà thưa bóng lá

Sắc sắc mơ màng chốn xa xa

Bóng cau gió giật hồn tỉnh mộng

Giây phút mơ hồ vụt bay xa.

Hạ ơi có biết màu phượng nhớ!

Sắc đỏ môi hoa điểm sơn hà

Tán lá năm nào reo trước gió

Hạ cũ qua rồi buồn chia xa.


Last modified on Tháng Mười 31, 2010

Categories: Thơ đời
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply