Thơ tình: Chân quê

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười 22, 2010

*****

Ai đi mà chẳng nhớ quê nhà!

Đầm đìa ngọn cỏ bóng trăng hoa

Dặm liễu sương chiều buông gió nhẹ

Hoàng hôn lơ đảng đến xa xa.

Tóc mẹ thưa dần cao trán gió

Lưng còng thui thủi mắt nhạt nhòa

Vườn cũ người thương cùng ở lại

Đi nhé mẹ ơi con sẽ xa!

Lòng quê cất bước tràn lưu luyến

Nắm đất trên tay chốc mặn mà

Thổi vào trong gió mây cùng nước

Ngày về nhớ mặt dấu chân ta.


Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ đời, Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply