Mùi dưa cải

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười 25, 2010

Gió đưa hoa cải bay xa

Hạt già gởi lại vườn nhà đất quê

Trông màu nắng ấm bên tê

Thu sau mầm nảy lá về như xưa.

Mẹ tôi hái lá muối dưa

Biết rằng tôi thích ăn dưa cải dầm.

Đêm thu dưới ánh trăng rằm,

Mẹ hò điệu lý con tằm cắn dâu.

Mấy mùa thu tiếp qua mau

Buồng cau hái xuống lá trầu tem đôi.

Theo chồng neo bến xa xôi,

Nhớ mùi dưa cải hồi còn bé thơ.

Nhắc phone trong lúc đợi chờ,

Giọng cha ran rảng con giờ khỏe không?

Năm sau giỗ mẹ tiết đông!

Cố mà dàn xếp nhà trông con về.

Giật mình như tỉnh cơn mê

Biết rằng mẹ đã bay về cõi tiên

Trông lên giọt lệ rơi nghiêng

Giục trời mưa đổ buồn riêng cảnh chiều.

Mẹ ơi! Con nhớ mẹ nhiều!

Nhớ mùi dưa cải chín chiều mẹ nuôi.


Last modified on Tháng Mười 31, 2010

Categories: Thơ đời
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply