Thơ tình: Cánh chim câu

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười 25, 2010

Anh tiễn em đi chiều hạ tím

Bên dòng sông nhỏ con đò trôi

Nắng hạ lùa theo tà áo trắng

Con sóng vô tình bờ chia đôi.

Ngày qua tháng lại trông bóng gió

Con đò mong đợi vẫn xa xôi

Cánh chim lẻ bạn nơi xóm nhỏ

Bao giờ áo trắng về bên tôi.

Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply