Chuyện con cá hồi

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười 25, 2010

*******

Chị rủ em đi bắt cá đồng

Ruộng khô ngập lụt giữa đêm đông

Chiếc đèn neon chị đi trước

Hừng đông gà gáy về giỏ không.

Chị rủ em đi tác cá mương

Đắp bờ ngăn lạch cả một đường

Hì hà, hì hục chị em tác

Chiều về đáy giỏ một con lươn.

Em bảo chị rằng chị hai ơi!

Chờ khi em lớn đầu đội trời

Gõ cổng thiên đình xin thêm cá

Để chị bắt được con cá hồi.

Theo dòng nước bạc em lớn mau

Chị đã sang ngang bến nơi nào

Con cá hồi xưa em bắt được

Muốn gởi chị đây mà làm sao?

Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ đời
2 Comments »

« | Home | »

2 Responses to “Chuyện con cá hồi”

  1. Hiba Says:

    That’s a slick answer to a chagnelling question

  2. small business insurance california Says:

    Wow, your post makes mine look feeble. More power to you!

Leave a Reply