Cười ha ha ha

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười 24, 2010

Đời không vui chết có gì vui nữa

Đời không chơi mọi thứ sẽ cũ dần

Đời không yêu con tim già không nhỉ?

Đời không say rượu chả biết làm gì.


Last modified on Tháng Mười 31, 2010

Categories: Thơ điên
2 Comments »

« | Home | »

2 Responses to “Cười ha ha ha”

  1. Asend Says:

    THX that’s a great anerws!

  2. feelings values Says:

    Superior thinking demonstrated above. Thanks!

Leave a Reply