Thích cà chớn

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười 24, 2010

*****

Yêu rồi yêu nữa có sao mà!

Trái tim nhiều lỗ phải một đâu

Áo mới thay hoài càng thêm lộng

Lo nghĩ trăm chiều xuân chóng tiêu.

Yêu rồi yêu nữa chết ai đây?

Nhắc nhở trái tim có bao ngày!

Chớ dừng cái nhịp chiều thứ bảy

Ta còn có hẹn mấy chàng tây.


Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ điên
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply