Bài của Hoàng Trúc ngày 07-7-2013

Thơ Cổ HÁn VĂn Tác Giả : Jusmita con gái Lê Hoàng Trúc

Jusmita viết tặng mẹ Lê HOàng TRúc Nhầm ngày sinh nhật

Bài dịch Lê HOàng Trúc

Xuân hết xuân tìm lại
Khiếp người thường đến đi
lỗi – đời sau hoàn chửa
Công mẹ, biết đền chi ?

Đã cập nhật ngày 07-7-2013

Chuyên mục: Chưa được phân loại
Bình luận bài viết »

« | Trang chủ | »

Bình luận