Posted by Hoàng Trúc on Tháng Bảy 7, 2013

Thơ Cổ HÁn VĂn Tác Giả : Jusmita con gái Lê Hoàng Trúc

Jusmita viết tặng mẹ Lê HOàng TRúc Nhầm ngày sinh nhật

Bài dịch Lê HOàng Trúc

Xuân hết xuân tìm lại
Khiếp người thường đến đi
lỗi – đời sau hoàn chửa
Công mẹ, biết đền chi ?

Last modified on Tháng Bảy 7, 2013

Categories: Chưa được phân loại
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply