Archive for Tháng Bảy 30th, 2013

GAi Giền Đỏ

Thứ Ba, Tháng Bảy 30th, 2013

Hoàng Trúc Và con gái

Gió lạnh, hồn không về nhập xác

Lỡ một chiều tơ tình rối heo mây

Hồng thường nở trước mắt trần vừa cũ

Bóng hương lên che lấp nửa trăng gày


Đêm mồng bốn Loài người quên ngủ sớm

Khói hương chen, con dế nấp vào ta

Tim tách thịt, nó chui tầng mạch huyết

Nhận bình yên. Tràn ớn lạnh Thây ma.


Giờ anh ấy!… đã đi về đâu nhỉ?

Tiếng rì rào trong nhóm bụi bay lên

Nhộn nhịp quá. Ta muốn gôm xương thịt

Chạy tìm anh gở hộ chiếc gai giền


Mùa thu đó! Ngày tháng trôi đâu mất…

Cuốn thơ tình đã bỏ sót tên anh

Ai giận đốt dòng thơ vùi tro bạc?

Hay chính ta mất trí bỡi xa người!?


Gai Giền đỏ, mưa về bung khắp lối

Từng mắt gai  chỉa nhọn lấp trời sao

Hồn nuối tiếc – tiếng lá đêm huyền thoại

Ai cho ta mượn xác để thét gào!


Vương theo gió nỗi lòng bay lơ lửng

Lá thu rơi cùng mấy bận thu tàn

Mục lớp đất, dấu trùng khiêng  nhau chạy

Lục tìm hoài …vắng Khói bụi từ anh.

Ngày 29/7/2013