Archive for Tháng Bảy 7th, 2013

Chủ Nhật, Tháng Bảy 7th, 2013

Thơ Cổ HÁn VĂn Tác Giả : Jusmita con gái Lê Hoàng Trúc

Jusmita viết tặng mẹ Lê HOàng TRúc Nhầm ngày sinh nhật

Bài dịch Lê HOàng Trúc

Xuân hết xuân tìm lại
Khiếp người thường đến đi
lỗi – đời sau hoàn chửa
Công mẹ, biết đền chi ?

Trên đỉnh xuân ca

Chủ Nhật, Tháng Bảy 7th, 2013

Ngắm nhạn lưng trời ta nhớ ai?

Buông lời theo gió thả hồn bay

Ánh thu sót lại vàng đôi lá

Cửa ngỏ ngày xưa ngược dấu hài


Vóc liễu nghiêng tình hương tỏa ngát

Em về xõa tóc chãi ngày xanh

Lỗi thề dạo ấy tình ray rức

Mai nguyệt lộn xuân chẳng nhớm cành


Cung đời chuyển gió buồn duyên kiếp

Áo gấm lầu son hoa hứng mưa

Bạc góc viên hồng in dáng trúc

Đếm thu trăng rụng nhớ đầy chưa?


Vui đây cạn chén men đàm tiếu

Trút hết hương cùng ta chửa say

Trên đỉnh xuân còn dăm nét ngọc

thẹn thùng em hỏi có một mai?…


Miệng cười trái khấu hồn quân tử

Ngã cánh vai hùng đợ dáng nga

Thấm đất giao mùa nên chuyện cổ

Đào- mai – cúc – trúc mộng khai hoa.