Archive for Tháng Hai 29th, 2012

Cơn mưa hạ

Thứ Tư, Tháng Hai 29th, 2012

Vẫn thấy anh, đây tấm hình mờ nhạt!

Có còn chăng chút kỹ niệm ngày nào

Bao niềm nhớ ẩn sâu trong tìm thức

Phôi pha cuộc đời trốn chạy về đâu?

Cơn mưa chiều lạnh buồn rơi chiếc lá

Ngẫn ngơ tìm ánh mắt của ngày xưa

Nghe dấu yêu lẫn trong từng giọt nước

Hiu hắt em về thấm lạnh một cơn mưa

Sau lần đau dài, ta tưởng tình dũ áo

Mộng còn vương, tình nào chết bao giờ

Ngọn sóng ngầm nơi lòng nguồn ngụt cháy

Đốt thời gian, âm ĩ nhóm đợi chờ.