Archive for Tháng Hai 11th, 2012

Hạ vàng

Thứ Bảy, Tháng Hai 11th, 2012

Trời nhạt dần chiều trôi chậm chậm

Gió đi tìm gõ nhẹ tàn phai

Hồn loan lỗ ngỏ đời dần hẹp

Nỗi nhớ nhung lê lết một ngày

Em tự hỏi lòng mình có thấy?

Xa anh rồi mới biết cần nhau

Lá từng chiếc rũ mình thương xót

Mây hửng hờ tình chết lặng sầu

Em bật khóc trên con phố vắng

Anh nơi nào,đến vá hồn xanh?

Thân mềm lạnh mắt môi cô độc

Xa thật rồi hạnh phúc mỏng manh

Nếu có thể quay về buổi ấy???

Lỗi lầm xưa chẳng có bao giờ!

Em nào muốn bẽ đôi vành nguyệt

Hai khoảng trời tuyết rụng ngẩn ngơ.

Ôi buồn quá!… nhớ anh nhiều lắm!…

Mưa truốt dầm ngày hạ tái tê

Anh có biết chiều nơi đất khách?

Viết tên anh thả trắng đường về.