Archive for Tháng Hai 27th, 2012

Hồ vọng ly

Thứ Hai, Tháng Hai 27th, 2012

hồ nước nóng tự nhiên tại Nhật Bản

Ngồi tìm lục mấy vần thơ

Chán ôm giấc ngủ, lười mơ giấc tình

Quanh co bờ liễu xinh xinh

Nước trong hồ rộng một mình hồn ta

Sương khuya đôi hạt non-già

Trăng đêm mờ ảo nét nga dịu dàng

Ví như ta ở bên chàng!

Ý thơ lộng gió, phun vàng nhã châu.