Archive for Tháng Hai 28th, 2012

Cơm nguội

Thứ Ba, Tháng Hai 28th, 2012

độc trong máu

Hạt cơm nguội vung vãi

Con ruồi xanh mĩm cười

Mọi linh hồn nhiễm dịch

Người tranh dành mưu toan

Máu không còn tinh khiết

Gốc cội thúi lâu ngày

Cây già khô cạn lệ

Nụ non trí tuệ nghèo

Giận mình còn hai mắt!

Mặt trời mọc càng xa

Trùng sâu không hóa bướm

Vạn vật vội trở già.