Thơ tình:

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Năm 11, 2011


con cò lặn lội bờ sông

thương con, nhớ vợ nên lòng non nao

nhà cò, nhà quạ cạnh nhau

cò bay nhầm tổ sáng sau mới về.

Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply