Thơ tình: Tham

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Năm 12, 2011

*****

Thương một người lại nhớ một người

Đêm nhìn sao rụng lòng chơi vơi

Cõi mơ tôi cắt làm hai nửa

Một nửa cho trăng nửa tặng đời

Tham lam như thế còn chưa đủ

Thơ thẩn hồn hoang lạc đất trời

Mây gió xô nhau bờ tim loạn

Chiều nay rạo rực tiếng hoa rơi.

Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply