Archive for Tháng Năm 11th, 2011

Thơ tình:

Thứ Tư, Tháng Năm 11th, 2011


con cò lặn lội bờ sông

thương con, nhớ vợ nên lòng non nao

nhà cò, nhà quạ cạnh nhau

cò bay nhầm tổ sáng sau mới về.

Thơ tình: Tiếng chim xưa

Thứ Tư, Tháng Năm 11th, 2011

*****

vườn tôi nào có hơn anh

quanh năm trúc rợp bóng cành phất phơ

muôn chim kéo đến ẩn nhờ

nhưng lòng trống trãi ngóng chờ tiếng xưa

*con chim chờ không đến,  con chim không chờ luôn luôn đến,đời khó mà như ý muốn.