Thơ tình: Tiếng chim xưa

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Năm 11, 2011

*****

vườn tôi nào có hơn anh

quanh năm trúc rợp bóng cành phất phơ

muôn chim kéo đến ẩn nhờ

nhưng lòng trống trãi ngóng chờ tiếng xưa

*con chim chờ không đến,  con chim không chờ luôn luôn đến,đời khó mà như ý muốn.


Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply