Thơ tình:

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Tư 26, 2011

*****

mưa rơi trên mắt đợi chờ

hồn thu nhỏ xuống đôi bờ mi cay

ước gì, mây gió đừng bay

ước gì, người đến như ngày mới yêu.

Last modified on Tháng Mười Một 30, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply