Archive for Tháng Tư 26th, 2011

Thơ tình:

Thứ Ba, Tháng Tư 26th, 2011

*****

mưa rơi trên mắt đợi chờ

hồn thu nhỏ xuống đôi bờ mi cay

ước gì, mây gió đừng bay

ước gì, người đến như ngày mới yêu.

Thơ tình: Bao giờ

Thứ Ba, Tháng Tư 26th, 2011

Bao giờ em thấy trăng rơi

mời anh sang ngỏ thăm chơi gọi là

*****

bao giờ em thấy trăng già

tay em anh nắm, chén trà mời anh

bao giờ lúa lép lên xanh

em sang quỳ lạy hầu anh suốt đời.