Thơ tình: Vành trăng cô đơn

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Năm 3, 2011

ai bảo,ông trăng nằm lạnh lẻo?

cho tình cõi thiếp đứng bơ vơ

thế gian xa quá người trên ấy

chỉ biết đêm đêm mãi đợi chờ.

vắng bạn ôm sầu hư giấc ngủ

ngày tàn giấy bút viết thành thơ

năm xưa, nhớ cảnh trăng theo gió

nên mãi lang thang đến tận giờ


Last modified on Tháng Bảy 7, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply