Mạch nước ngầm

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Một 5, 2010

******

Không sông, không suối chẳng phải hồ?

Quanh năm nấp dưới tán lồ ô

Róc rách trong veo dòng nước lạ

Dừng chân thi sĩ ngắm trầm trồ.

Khen bà chúa đất xây lỗ nẻ

Tần ngần vén áo xỏ tay vô

Bớ bớ lão làng bên kia hét!

Mạch tiên cô đấy, chớ hồ đồ!…

Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ vui
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply