Lộn giống

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Một 15, 2010

Mây thu ngàn dặm tím chen hồng

Rét rét hạt vừng giọt nước trong

Bướm ong ầm ầm xô nhau chạy

trời đất tung hô bụi cát lồng

Nhông nhông cô bướm vàng nhỏ nhất

Lấn quấn đeo anh châu chấu đồng

Canh cánh mẹ nàng kẹp sau váy

Thằng này chớ lấy vòi nó cong!…


Last modified on Tháng Mười Hai 5, 2010

Categories: Thơ vui
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply