Thơ tình: Loan phượng hòa minh

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Một 7, 2010

Khen tài nhả ngọc phun châu

Nét bút hoa tay gợn sóng trào

Nhân thiên miêu phỏng gần như sống

Nghìn thu ôm cả một đêm thâu.

Ngẫm duyên kỳ ngộ cao tung hứng

Trăm năm chớ bỏ lỡ cuộc đầu

Oanh phượng giao hòa đêm thanh vắng

Mành thưa réo rắc giọt mưa ngâu.


Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply