Thơ tình: Biển nhạt

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Một 4, 2010

*****

Thuyền đã xa rồi con sóng đau

Bờ đêm lặng  lẻ bóng nhạn sầu

Cát chia trăm ngã dòng nước bạc

Cái còng lẻ bạn giữa đêm thâu.

Nếu phải xa anh em mới biết

đêm nay biển sóng vỗ cồn cào

thuyền ơi! nhớ lắm Về đâu đó?

Con sóng nhạt dòng cuộn lấy nhau.


Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ tình
7 Comments »

« | Home | »

7 Responses to “Thơ tình: Biển nhạt”

 1. Nguyên Phan Says:

  Con sóng đau, con sóng bạc đầu
  Chập chùng biển nước cánh Hải âu
  Sóng cuộn, sóng xô bờ cát trắng
  Đâu còn dấu chỗ để thuyền trăng
  Thả tóc lưng trời treo óng ả
  Cung Hằng mất lặng tiếng tiêu ca
  Chú Cuội, cây đa đành lẻ bóng
  Nhìn Còng xe cát lấp biển đông

 2. Nguyên Phan Says:

  Sửa lại câu cuối :
  Mơ về chút nắng dậu bên song

 3. Chichi Says:

  Unelarlapled accuracy, unequivocal clarity, and undeniable importance!

 4. http://autoinsuranceguy.info/auto_insurance_ri.php Says:

  I really couldn’t ask for more from this article.

 5. auto insurance quote GA Says:

  That’s a smart answer to a tricky question

 6. auto insurance quote in Mocksville Says:

  That’s a genuinely impressive answer.

 7. http://www.blrimages.net/ Says:

  There are so many different kinds of mothers Morag, I think that’s where it gets a bit confusing. There’s an expectation that all mothers should be one thing and not another, and some kids grow up feeling that their mother wasn’t good enough, didn’t fit the mould, let them down, or whatever. Enjoy your creme egg and book – they sound perfect choices for me too

Leave a Reply