Thơ tình: Anh đi chùa hương

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Một 7, 2010

A – di – đà – phật, cầu bình an!

Cầu em chóng lớn để anh sang

Quần hồng áo yếm bay anh ngắm

Có quỳ đến mấy anh chẳng than.

A – di – đà – phật, thêm đèn nhang!

Xin giúp cho con lấy được nàng

Hoa tươi quả ngọt con dâng cả

Chớ để thằng nào xỏ chân ngang.

Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ tình, Thơ vui
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply