Qua đèo

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười 22, 2010

*****

Một, hai anh lái lên đèo

Ì à… ì ạch… cổ máy reo

Cheo leo đồi hạ dăm lá cỏ

Le te dòng nước rịn trong veo.

Ngất ngửa chân mây còn xa tít

Đường đi mỗi lúc lại cong vèo

Lạy chúa! Con vừa trăm bước nhịp.

Đến nơi hai bánh cũng vừa teo.


Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ vui
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply