Lên non đẻo đá

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười 24, 2010

*****

Quanh co len lỏi đứng trước hòn,

Già làng giữ núi gác trên non,

Già bảo đá son mèm non tuổi

Chớ đẻo mà e nức cả hồn.

Thế sự bên đời trông mà chán

Gia tài vổn vẹn chiếc búa con

Vứt bỏ đi thôi thì hỏng việc

Vác lai bên mình nặng cả tron.


Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ vui
1 Comment »

« | Home | »

One Response to “Lên non đẻo đá”

  1. Latricia Says:

    I’m imedssepr. You’ve really raised the bar with that.

Leave a Reply