Dịch Biến xuân

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Một 27, 2014

Mai nở chào xuân trước  ngõ tây
Hương quê theo gió loáng thoáng đầy
Nghe mùa rạo rực bên thềm vắng
lắng dạ mơ màng kia bóng ai?

Vô tận Không gian , tình vạn ngã
Thiên thu Sông núi  luận thế bày
Tịnh hồn êm ả  chiều đi hết…
Sót lại hiên ngoài một cánh mai.

Xuân giáp ngọ 2014/ 1/27

Last modified on Tháng Một 27, 2014

Categories: Thơ đời, Thơ tình, Thơ xuân
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply