Archive for Tháng Một 10th, 2014

Xin Anh Về Thuở Ban Đầu

Thứ Sáu, Tháng Một 10th, 2014

Trong mơ vẽ một lâu đài
Trong thơ vẫn một hình hài mà thôi
Hỡi người ôm mộng xa xôi!
Biết đâu trăng vỡ, trăng trôi mà chờ


Dấu thu mục dưới sương mờ

Guốc hoa lạc thuở còn thơ chưa về

Sao ai thả nặng câu thề?

Ta nghe tơ rối bên lề gió hoang


Đá kia rêu bám đã vàng

Sông kia sắp cạn mà chàng đợi chi?

Trồng xuân trên tóc, xuân đi

Ươm thu lêm mắt, vóc mi rụng dần


Hai ta dẫu ngỏ không gần

Nhưng hồn luôn cạnh dưới ngần trời cao.

Cứ xem đào cúc như nhau

Cứ xem người thuở ban đầu là em.