Archive for Tháng Một 18th, 2014

Cộng Đồng Việt Nam tại Hawaii

Thứ Bảy, Tháng Một 18th, 2014

Buổi phỏng vấn của đài truyền hình hải ngoại SBTN đôi nét sinh hoạt của Cộng Đồng Việt Nam tại Hawaii.