Mấy cho vừa

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Tám 1, 2012


HT và con trai David

Tan thành khói

Tan thành mây

Hạt sương nhỏ

và em say

Ôm hồn nắng

Anh, tình mơ

Xa ngàn dặm

Một người chờ

Cây rời đất

Cội dần đau

Thơ bỏ bạn

Đời hư hao

Ngày đợi nắng

Đêm chờ mưa

Yêu trọn vẹn!

Mấy cho vừa???

Last modified on Tháng Tám 1, 2012

Categories: Chưa được phân loại
4 Comments »

« | Home | »

4 Responses to “Mấy cho vừa”

 1. Mai Chiêu Sương Says:

  Còn chút tình
  Xin yêu hết.
  Tình đã kết
  Hai linh hồn.
  Em có về
  Qua lối cũ
  Đời bão lủ
  Có anh chờ.
  Trúc là mơ
  Sương khói biếc
  Tình tha thiết
  Mấy vần thơ.
  Anh ngu ngơ
  Yêu rồi nhớ.

 2. Hoàng Trúc Says:

  Còn chút tình
  Xin yêu hết.
  Tình đã kết
  Hai linh hồn.
  Em có về
  Qua lối cũ
  Đời bão lủ
  Có anh chờ.
  Trúc là mơ
  Sương khói biếc
  Tình tha thiết
  Mấy vần thơ.
  Anh ngu ngơ
  Yêu rồi nhớ.

  Cám ơn anh MCs,” bút lực như rồng” câu này HT trả lại anh đây …. cười ….

 3. vumienthao Says:

  Tan thành khói
  Tan thành mây
  Hạt sương nhỏ
  và em say

  Ôm hồn nắng
  Anh, tình mơ
  Xa ngàn dặm
  Một người chờ

  Cây rời đất
  Cội dần đau
  Thơ bỏ bạn
  Đời hư hao

  Ngày đợi nắng
  Đêm chờ mưa
  Yêu trọn vẹn!
  Mấy cho vừa???

  ——

  HẮT HIU MỘT TỐI THU…CHỜ!

  không là gió
  mà hương bay
  vẫn còn mây
  hồn dị mát.

  không là trăng
  sao tràn mộng
  hồn xao động
  ý thơ tràn!!

  không là em
  sao “anh” nhớ
  trong hơi thở
  câu thơ đêm?!

  trăng chờ thu
  trong thương nhớ
  vu vơ chờ
  sương nức nở

  dịu êm bay!

  VMT

 4. Hoàng Trúc Says:

  HẮT HIU MỘT TỐI THU…CHỜ!

  không là gió
  mà hương bay
  vẫn còn mây
  hồn dị mát.

  không là trăng
  sao tràn mộng
  hồn xao động
  ý thơ tràn!!

  không là em
  sao “anh” nhớ
  trong hơi thở
  câu thơ đêm?!

  trăng chờ thu
  trong thương nhớ
  vu vơ chờ
  sương nức nở

  dịu êm bay!

  VMT

  Cám ơn ông già nhiều, ông có năng khiếu họa … nhưng bà già thi tịt… đọc bao nhiêu lần bài thơ ông viết vẫn không họa được … xấu hổ… hi hi

Leave a Reply