Em và thu

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Tám 2, 2012

Thân tặng Nhà thơ Vũ Miên Thảo

HT và  con trai David ngày 12 – 07 2012 tại thành phố Gió – Chicago

Lãng đãng thu chiều đôi lá rơi

Hanh hanh màu nắng cuối chân trời

Em về áo tím vờn mây trắng

Gót ngọc tung tăng nhẹ bước đời

Năm nay ngỏ cũ – thu không cũ

Nghe lá rì rào buồn vắng ai?

Mắt biếc cao vời không ngó thấy

Thi nhân ngày trước ẩn đâu đây?…

Vàng – chen nỗi nhớ, mùa thêm chín

Nấn ná vườn khuya thoải đợi chờ

Da diết tiếng trùng đêm tịch lữ

Tàn canh nửa nguyệt rọi câu thơ

Mấy khoảng sao dời – thu giữ dáng!

Với đời, đúng hẹn lá thay vàng

Mộng hồ chung thủy từ mùa ấy

Một ngỏ thu về, hồn gió sang.

Last modified on Tháng Tám 2, 2012

Categories: Chưa được phân loại
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply