Archive for Tháng Tám 1st, 2012

Mấy cho vừa

Thứ Tư, Tháng Tám 1st, 2012


HT và con trai David

Tan thành khói

Tan thành mây

Hạt sương nhỏ

và em say

Ôm hồn nắng

Anh, tình mơ

Xa ngàn dặm

Một người chờ

Cây rời đất

Cội dần đau

Thơ bỏ bạn

Đời hư hao

Ngày đợi nắng

Đêm chờ mưa

Yêu trọn vẹn!

Mấy cho vừa???

Anh và niềm hy vọng

Thứ Tư, Tháng Tám 1st, 2012

HT và Adam ngày 06 – 07 – 2012 New York

Chiều vương nắng gió thu vừa thổi tới

Cành phượng nghiêng rơi cánh nhỏ cuối mùa

Trời xuống thấp, mây vàng trôi lơ lững

Em nghe gì?  dâng nổi nhớ lâng lâng!…

Từ ngày biết! chọn anh làm gác trọ

Thời gian trôi mang đi cả bụi đời

Từ ngày biết! anh là nguồn an ủi

Giấc ngủ vào êm nhẹ tựa sao rơi

Còn nơi ấy, anh có ai dệt mộng?

Giữa chập chùng chằn chịt lối người qua

Đêm dài quá cho em ngàn câu hỏi

Xáo trộn lòng thơ nhạc lẫn hương hoa

Thầm cúi xuống, sờ bàn chân du mục

Khét nhựa đời, nghiêng quẹo lóng xương con

Ngày mai đó! ngày mai niền hy vọng!…

Tan vào nhau cho hơi thở ngọt đầy.