Archive for Tháng Tám 3rd, 2012

Nặn hình người đất

Thứ Sáu, Tháng Tám 3rd, 2012


Du lịch ThaiLan bạn sẽ bắt gặp nhiều điều thú vị


Biết nhau qua khúc thư tình

Chờ nhau xin nặn dáng hình người xa

Bàn tay năm ngón kiêu sa

Đất nằm yên lặng thật thà đợi yêu

Một này!

nặn dáng cô liêu

Hai này!

khéo nặn mắt chiều tơ vương

Ba thương kẻ tóc pha sương

Bốn thương trán rộng,mày vương khác người

Năm thương uốn nét môi cười

Sáu thương nặn cả biến lười bên trong

Xa xa nắng ng ả cuối đồng

Trăng non đầu núi gió lồng mây trôi

Nhìn về nơi ấy xa xôi

Mười thương em gởi… để rồi nhớ nhau.