Archive for Tháng Bảy 26th, 2012

Lục bát tìm nhau

Thứ Năm, Tháng Bảy 26th, 2012


Mộng Trúc

Thơ MCs

Cõi đời em nhé – Một mai
Cuối cùng rồi được mấy ai hiểu mình?
Ôm vầng trăng nhạt bóng hình
Nghe con tim thót chút tình mới đau.
Phận người mỗi phận khác nhau
Sao cùng vướng vất sắc màu tương tư.
Đêm câu lục bát gởi người
Mong cành trúc mộng thắm tươi sương buồn

Trong vườn có nhiều chú sóc con tìm hạt dẻ

về thăm vườn nhà Nội David

Mita – David – 2012

Adam- David 2012

Lắng nghe chim hót đầu cành

Năm  thương, năm nhớ- chín mành chiêm bao

Hiểu sương chỉ mỗi trúc đào!

Hạt rơi, hạt đọng, hạt nào gởi em?

Mùa trăng xuống ấm chân thềm

Tương tư lá rụng dịu êm thu vàng

Trên non anh có mơ màng?

Cuối sông em đợi… gió chàng thổi qua.