Archive for Tháng Bảy 20th, 2012

Mai Em Về

Thứ Sáu, Tháng Bảy 20th, 2012

Ngày 16 -07 -2012 tại Misawa, Bắc Nhật Bản

Thân tặng MCS

Tay em hứng cơn mưa miền bắc Nhật

Gởi về anh tắm mát nắng hạ vàng

Trời xứ khách khoảng không đầy lối gió

Miên man tình gợi nhớ bóng thi nhân

Cây đứng lặng lủ chim chiều ngơ ngác

Dáng ai đi mang riêng lẻ phận người

Bờ cỏ dại liêu siêu đùa gót thủy

Gốc đa già trăm tuổi lá xanh tươi

Mai em về!

Gom tuyệt tác đôi mươi

Mộng môi anh ru ngàn lời ân ái…

Mai em về!

Rẽ con đò xuôi mái

Quảng Ngãi quê mình, “một nhớ mười trông”