Thơ tình: Giọt nước mắt cho em

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Bảy 2, 2011

*****

Nếu có thể một phần của riêng em

Cho anh xin hóa thành giọt nước mắt

Sống lăn tròn qua má hồng êm ái

Và chết già trên môi mọng một chiều thu.

Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply