Archive for Tháng Bảy 18th, 2011

xin còn gọi tên nhau

Thứ Hai, Tháng Bảy 18th, 2011

cho gởi vào đêm những ảo mộng
ru hồn phiêu lãng đến chân mây
xe duyên kết tóc cùng trăng nước
để mãi ngàn thu giấc ngủ say

đừng hỏi nhé anh bởi tại sao?
Bao nhiêu lời ngọt bổng thêm sầu
nhện chăng tơ muộn không thành tổ
vào mỗi hoàng hôn lại nhớ nhau

bây giờ xuân đã sang chưa anh
gió mới tràn qua động bóng cành
mỗi lúc đưa em về cuối nẻo
như ngày e ấp mái đầu xanh

rồi tháng ngày qua em vẫn thầm
người xưa dấu kín mãi trong tâm
thời gian gặp lại mong còn nhớ
xin gọi tên nhau chớ lẫn nhầm