Thơ tình: Ngàn năm vẫn đợi

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Năm 17, 2011

mưa qua lối hạ cánh hồng lay

thoang thoảng hương đưa mộng luống đầy

trăm lũ ong non cười hớn hở

con chuồn xứ lạ đậu chờ ai?

cuối mùa lá rụng trời thay gió

nhan sắc theo ngày cũng rã phai

vắng khách vườn xưa hoa rũ rượi

bóng chuồn thấp thoáng dáng hao gày.

Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply