Thơ tình: Cánh tím hoa xưa

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Năm 18, 2011

Gió lộng chiều buông hoa tím trôi

Dòng xưa mang lại thuở xa xôi

nước xanh biên biếc trăng in đáy

nỗi nhớ, niềm thương sóng cuộn rồi.

phải chăng thấy đó màu hoa trước?

lỉnh ngỉnh bèo vay có thấy tôi!

khua nhẹ mái chèo khơi nước động

người đây, tím đó luống bồi hồi.

Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply