Posted by Hoàng Trúc on Tháng Ba 10, 2011

Con oanh đến đậu vườn nhà

chẳng hay nó muốn la cà tìm ai?…

nhờ chàng đuổi giúp chim say

để ta còn mộng đêm nay cùng chàng.

Last modified on Tháng Ba 10, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply